Laserstans har ett 40-tal medarbetare. Merparten arbetar i produktionen men vi har också bl.a. inköpare, beredare, projektledare och säljare.

Våra medarbetare och deras kompetens är vår styrka.  Maskinerna och lokalerna är inget utan kompetent personal. Effektiv bearbetning kräver professionell beredning och hantering av material och maskiner. Denna kompetens har byggts upp under lång tid och utvecklas ständigt. Självklart vidareutbildar vi oss, och avlägger löpande tester för certifiering.

Vi har också en stor gemensam resurspool inom Sundet Industrier, med totalt ca 130 medarbetare. Vid större projekt eller produktionstoppar lånar vi ofta personal av varandra för att kunna möta både små och stora behov.