Hos oss finns resurser och kompetens för de vanligaste svetsmetoderna. Vi svetsar både svart och rostfritt stål samt aluminium. Vi har dessutom tillgång till mycket hög svetskompetens genom vårt systerbolag Liedholms Maskinteknik, en specialist på avancerad svetsning. Genom Liedholms erbjuder vi både robotsvetsning och manuell svetsning, och enligt en rad normer som PED och ASME.Så oavsett vilka svetsbehov ni har, kontakta oss så ska vi se till att möta dem!

Vi har nu blivit certifierade med svetslicenser enligt ISO 3834 vilket innebär Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material,
Och även SS-EN 1090 som är en prestandadeklaration enligt CE då bärande konstruktioner i stål produceras i verkstad,
Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur.