Vi kan laserskärning. Vi startade med vår första laser för över 30 år sedan. Idag har vi fyra moderna maskiner med effekter upp till 6kW. Vi använder maskiner från Trumph, en av världens ledande tillverkare inom området, vilket borgar för effektivitet och pålitlighet. Maskinparken förnyas och moderniseras löpande.

Vi förädlar några tusen ton plåt till skurna detaljer varje år. En stor del av dessa vidareförädlas genom t.ex. bockning, svetsning och montage.

En rad olika material skärs i våra lasermaskiner, från svartplåt till höglegerad och rostfri plåt. Vi hanterar dimensioner från 0,2 mm till 25 mm beroende på material. Plåtstorlekar upp till 4000 mm x 2000 mm kan hanteras.

Moderna maskiner är en viktig tillgång, men kunskap kring processen är än viktigare. Genom erfarenhet vet vi hur material beter sig, hur man minimerar spill och hur lång tid olika moment tar. Vi vet också vilken för- och efterbehandling som fungerar bäst.

Vänd dig till oss med förtroende.