Våra kunder finns främst i Sverige, men även runt om i resterande Europa.  Många av kunderna levererar i sin tur till slutanvändare runt om i världen. Vi är en renodlad underleverantör som i huvudsak tillverkar åt andra maskin- och processleverantörer.

Kunderna är verksamma inom en rad olika industrier och det vi tillverkar används i många olika applikationer såsom truckar, ventilation, vattenrening, värmeväxlare, livsmedelsmaskiner och tryckkärl.  Ofta ställs mycket höga krav på både produkter, processer, leveranssäkerhet och dokumentation.

Vi förädlar varje år några tusen ton och det gör oss till en av regionens största företag inom laserskärning och bockning.

Våra kunder uppskattar vårt stöd genom hela processen när så behövs. Vi får ofta höra att man känner stort förtroende för såväl vår tillverkning som offert- och orderhantering.

Inom Sundet Industrier har vi också en omfattande tillverkning åt varandra. På så sätt kan kunderna få en komplett tjänst från en part men samtidigt kunna utnyttja varje bolags specialistkompetens.